Nordingrå Båtklubb

Medlemsskap i Nordingrå Båtklubb

Allmänt:

Vi är ca 80 medlemmar i Nordingrå båtklubb. Som medlem får du tidningen Båtliv samt möjlighet till rabatt på försäkring hos Svenska sjö. Vi har begränsat antal platser för sommar- och vinterförvaring. Kontakta någon av våra hamnkaptener om du skulle du vilja bli medlem och eventuellt få tillgång till en vinter- och/eller sommarplats. Vi tar gärna emot nya medlemmar även om du inte söker plats för din båt.
För att ansöka om att bli medlem behöver vi få följande uppgifter: förnamn, efternamn, adress, mailadress, telefonnummer och personnummer. Du behöver bli medlem för att kunna ställa dig i kö för en båtplats i någon av våra hamnar.


Avgifter:

- medlemsavgift 250 kr
- vinterförvaring 400 kr
- sommarförvaring 400 kr
- kajplats 700 kr


Styrelse:

Ordförande: Håkan Elander
Vice ordförande: Anders Lindh
Sekreterare: Anders Olsson
Kassör: Kent Edlund (adjungerande ekonom Inga-Lill Sundell)
Hamnkapten Mjällom: Lars Byhlund
Hamnkapten Omne: Lars Byhlund
Suppleant 1: Niklas Wedin
Suppleant 2: Christer Gelfgren


Övriga förtroendevalda:

Webmaster: Kent Edlund
Revisor: Lars-Olov Bergman
Revisorsuppleant: Göran Brun
Valberedning: Christer Gelfgren
Valberedning: Göran Brun


Hamnkaptener:

Hamnkapten Mjällom: Lars Byhlund
Hamnkapten Omne: Lars Byhlund