Nordingrå Båtklubb

Adress och kontakt-uppgifter hos Nordingrå Båtklubb


Adress:

Nordingrå Båtklubb
c/o Gelfgren
Älgstigen 18
87031 Mjällom


Org.nr : 888400-6530


Kontakter:

Ordförande: Håkan Elander, email: ordforande@nordingrabatklubb.se
Sekreterare: Anders Olsson, email: sekreterare@nordingrabatklubb.se
Kassör: Kent Edlund (adjungerande ekonom Inga-Lill Sundell), email: kassor@nordingrabatklubb.se
Hamnkapten Mjällom: Lars Byhlund, email: mjallom@nordingrabatklubb.se
Hamnkapten Omne, Lars Byhlund, email: omne@nordingrabatklubb.se
Webmaster, Kent Edlund, email: webmaster@nordingrabatklubb.se