Nordingrå Båtklubb

Adress och kontakt-uppgifter hos Nordingrå Båtklubb


Adress:

Nordingrå Båtklubb
c/o Håkan Elander
Hotellvägen 14
87391 Mjällom


Org.nr : 888400-6530


Kontakter:

Ordförande: Håkan Elander, email: ordforande@nordingrabatklubb.se
Vice: Anders Lind
Sekreterare: Anders Olsson, email: sekreterare@nordingrabatklubb.se
Kassör: adjungerande kassör: Inga-Lill Sundell, email: kassor@nordingrabatklubb.se
Hamnkapten Mjällom: Lars Byhlund, email: mjallom@nordingrabatklubb.se
Hamnkapten Omne, Anders Omnell, email: omne@nordingrabatklubb.se
Ledamot: Karl-Gunnar Norberg
Webmaster: Mattias Bohman, email: webmaster@nordingrabatklubb.se