Nordingrå Båtklubb

Välkommen till Nordingrå Båtklubb

Nordingrå Båtklubb ligger mitt i Höga Kustens fantastiska kustområde som sträcker sig från Härnösand i söder till Örnsköldsvik i norr.

Längst in i Omnefjärden ligger våra två hamnar. Mjälloms hamn i Mjällomsviken i norr och Omne hamn i Ulvviken i söder.

Aktuella händelser 2018

- Sjösättning i Mjällom lördag 26:e maj kl 8:00.
- Årsmöte söndag 27:e maj kl 10:00. Kallelse kommer.
- Städdag Mjällom 17:juni kl 11:00.
- Medlemsträff Skutviken 27 juli, primärt 10-15.
- Medlemsträff Skutviken 25 augusti, primärt 10-15.